Redding Past. Ronald van Dyk

  REDDING Die word redding is nie vreemd nie, maar wat behels Redding eintlik wanneer ons in diepe vebondenheid met God daaroor na dink? Die onderwerp van redding & geloofsekerheid is die belangrikste dimensie van GELOOF wat die mens in sy leeftyd sal hanteer, of wat somiges nie sal hanteer nie! Die uitvloeiende vraagstukke waarmee […]