REDDING

Die word redding is nie vreemd nie, maar wat behels Redding eintlik wanneer ons in diepe vebondenheid met God daaroor na dink?
Die onderwerp van redding & geloofsekerheid is die belangrikste dimensie van GELOOF wat die mens in sy leeftyd sal hanteer, of wat somiges nie sal hanteer nie! Die uitvloeiende vraagstukke waarmee die nuwe gelowige na inkeer mee worstel sluit meestal vrae in soos; Wat behels redding? Wat is geloof? Wat beteken geloofsekerheid? Hierdie is maar enkele aspekte wat ‘n enorme invloed het op ons geloofsekerheid en gevolglik ‘n gebrek aan ‘n vol lewe in Christus tot gevolg het.

Redding is volgens die Bybel die volkome Kruiswerk van Christus soos omskryf word in 1 Korintiers 15:1-4. Hierdie liefdesoffer se effek (Romeine 5:6 -9 & Romeine 8:1), is dat ons reeds gered is toe ons nog maar sondaars was en dat daar vanaf inkeer geen veroordeling meer vir gelowiges is nie. Hebreers 10:10-18 verseker die gelowige dat geen verdere offer meer nodig is vir die verlossing vanuit sonde nie. Christus het die volkome Offer, finaal gebring. Redding is nie ‘n verdienste wat enige werke van die Wet vra nie (Romeine 3:24 en dan 26-28). Redding is nie iets waarvoor ons, onself op die skouer kan klop nie. Die geredde gelowige is geen party in sy redding nie.

Redding kom uit genade, deur die geloof na ons toe aangehardloop (Efesiers 2:8). Redding behels eerstens die belofte – en tweedens die versekering van die volkome en volmaakte uitkoms van die Kruiswerk van Christus is! Geloof is uit gehoor en gehoor kom uit die Bybel (Romeine 10:17). Daarom is dit duidelik dat dit wat ons glo baie belangrik is omrede dit direk verbind is tot ons redding. Hebreers 11:1 getuig dat geloof ‘n vaste vertroue is op dit wat ons hoop, nie dit wat ons sien nie. Ons hoop is op Christus (Efesiers 4).

Geloof  is beslis nie ‘n emosie, gevoel of ervaring nie. Geloof is standhoudend, dit is ewigdurend, dit is ‘n gefokusde en bewuste vertroue in die beloftes van God. Geloof self is nie per sy ‘n onderskeidingsfaktor nie. Jakobus 2:19 leer ons dat die duiwels ook ‘glo’ en hulle sidder! Ons geloof is gekwalifiseerd soos Johannes 1:14 ons leer dat “niemand tot God kom (of word gered), behalwe deur geloof in Christus nie”! In wat glo ons dan? Ons moet dus weet wat ons ‘glo’ as ons se ons ‘glo’. Die geloof wat ons red is die volkome en volmaakte Kruisoffer van Christus (1 Korintiers 15:1-4), Dit is nie onderhewig aan ons heilige werke nie al klink dit hoe heilig! Hierdie heilige werke is bloot ‘n uitvloeisel van ons dankbaarheid en ambassedeurskap vir Christus.

Geloofsekerheid is die vaste vertroue in Vader se belofte dat wanneer ons opreg glo ons verseel is in ons saligheid (Efesiers 1:12-13), en niemand ons daarvan kan vervreem of daaruit kan wegruk nie (Romeine 8:38-39 en Johannes 10:27-28)
Past. Ronald van Dyk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.