Deur Adri Kruger.

Identiteit word gedefinieer deur wie of wat jy is.  Die wêreldwye web verklaar dit ook as ‘n identifisering met iets wat baie dieselfde is, ‘n eenwording, ‘n identifiserings oomblik van “een-wees”!  Dit word ook affiniteit genoem!  Daar word selfs gepraat van biochemie… Hoe die een met die ander saamsmelt!   Hoe ongelooflik.

Wanneer ons na die Woord kyk dan lees ons iets besonders raak.  In  Johannes 1:12 staan daar:   “Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo” en in Efesiërs 1:5   “deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as Sy kinders vir Homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil”

Het ons identiteit in Christus dan met kindskap te doen?  Hierdie onderwerp raak so interessant!  Om “kind van iemand” te wees, beteken “van oorsprong” of “vanuit iemand gebore”.  Wanneer ons gebore word, word ons met unieke eienskappe gebore, soos geneties voorspel deur ons gene.  Ons word met ‘n sekere karakter gebore, asook sekere karakter-eienskappe wat ons uniek maak.  Selfs nasies het unieke karakter-eienskappe waar mense maklik van sal praat en ‘n groep klassifiseer as baie vriendelik, baie hardwerkend en ander eienskappe.

Vir ons, wanneer ons gesels oor identiteit in Christus, beteken dit dus, dat wanneer ons Christus aangeneem het as Verlosser, ons ‘n kind van God word.  Ons kry dus so ‘n bietjie van die karakter van ons Meester wanneer ons Hom aanneem as ons Verlosser en Saligmaker.  Meer nog, dit beteken dus dat hoe nader ons aan God leef, hoe meer ons identiteit na vore sal kom!  Hoe meer tyd ‘n kind met sy ouers spandeer, hoe meer word die karaktereienskappe ingeprent, en sal mense later sê “sy is net soos haar ma”, of “jy laat my so aan jou Pa dink”.

1 Korintiërs 6:17 (AOV) stel dit so mooi. “Maar wie die Here aanhang, is een gees met Hom.”  Hoe wonderlik is dit om te besef d

at ons identiteit in Christus lê, en al hoe meer so – hoe nader ons aan Hom leef!  Dit is dus wie ons is.  Dit is ons identiteit in Christus!  Deur die Here aan te hang, deur aan Hom verkleef te raak, verskaf aan ons ons identiteit!  Deur Sy kind te wees, en deur letterlik sy gene te begin dra (wat ons geestelike karaktereienskappe sal voortbring) word ons letterlik wie ons behoort te wees!  Ons verkry ons identiteit en word wie God eintlik van die grondlegging van die wêreld vir ons beplan het, – die Kind van God.  Ek wil amper sê lekker man, lekker!  Nie net vir ons nie, maar vir elke mens of persoon wat God aanneem,  Met nuwe geloof in my identiteit kan ek die volgende lees:

1 Johannes 3:1-3 (AOV)  Kyk wat ‘n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word! Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit Hom nie geken het nie. 1Jn 3:2  Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is. 1Jn 3:3  En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy rein is.

Amen.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.